ორიგინალი კომპოზიციები

ფგ
ძველი აღთქმის პიეტა, ტილო/ზეთი

გჰ
ჯვარცმა, ტილო/ზეთი

ჰგჯ
ოქროს საწმისი, ლინოლიუმი/ზეთი

ფგგჰ
შტორმი, ბანერი/ზეთი

გგჰ
ზღვა, ბანერი/ზეთი

გჰჯ
მე მოვდივარ, ხის დაფა/ზეთი

გჰჯ
დამხმარე რაზმის მეთაური, მუყაო/ზეთი

ჰჯგჰ
სამი მხატვარი, ფანერა/ზეთი

ჰგჯ
მოსეს გადარჩენა, ფანერა/ზეთი

დფდფ
ბრძოლაში გაცილება, ტილო ზეთი

ფგ
ავტოპორტრეტი, ბანერი/ზეთი

დფდ
ივდითი, ტილო/ტემპერა

cvb
ბრძოლა ბოროტებასთან, ტილო/ზეთი

ჰვ
ბოროტების დამარცხება, ტილო/ზეთი

ვფგჰ
დიოგენე, მუყაო/ზეთი

ფგ
არა იდიოტიზმს! მუყაო/ზეთი

ფფგ
ზოგჯერ ადამიანზე მეტად საჭიროა, ლინოლიუმი/ზეთი

ფგ
თავდასხმა, თაბახი/პასტელი

გჰგ
შენ ხარ ქართველი? თაბახი/ზეთი

გფჰდფჰ
დევნილი, თაბახი/ზეთი

ფგ
მედუზა გორგონას თავი, ტილო/ზეთი

დფ
ივდითი, ფანერა/ზეთი

ვჰჯ
ჯვარცმა, ტილო/ზეთი

ფგჰცვ
თბილისი, თაბახი/ზეთი

ფგდ
ავტოპორტრეტი ექსპოზიციით, ხე/ზეთი

არქ
არქიტექტურული კომპოზიცია, თაბახი/ტემპერა

ასსდ
არქიტექტურული კომპოზიცია, თაბახი/ტემპერა

ფგფ
გერგეტის სამება, ხის დაფა/ზეთი

სამი მხატვარი
სამი მხატვარი, ფანერა/ზეთი

Advertisements